Відповідь:

Кожен працівник має право на відпустку.

Якщо це повнолітній працівник то відпустка, як правило, надається у перший рік роботи після закінчення шести місяців безперервної роботи. У разі надання працівникові щорічної відпустки до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи, її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

Відповідь:

Основною відпусткою є щорічна відпустка. Тривалість такої відпустки для всіх працівників становить 24 календарні дні. Для певних видів професій тривалість щорічної відпустки може бути більшою. Крім того, неповнолітні працівники мають право на відпустку тривалістю 31 день, а люди з інвалідністю (1 та 2 групи) – 30 днів.

Відповідь:

Окремими видами відпусток є:

- щорічна основна відпустка;  

додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, а також за особливий характер роботи;

-  додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;

- творчі відпустки;

- соціальні відпустки.

Відповідь:

Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.

Відповідь:

До соціальних відпусток відносяться:

- відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Тривалість відпустки становить до 70 календарних днів перед пологами та 56 днів – після пологів. Відпустка після пологів може бути подовжена до 70 днів, у зв’язку із ускладненнями пологів або народженням двох і більше дітей.

- Відпустка для догляду за дитиною, до досягнення нею трирічного віку, вказана відпустка при наявності медичних показів може бути продовжена до шести років.

- Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.

- Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини.

- Відпустка при народженні дитини.

Відповідь:

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є соціальною відпусткою, що надається тільки жінці. Тривалість відпустки становить до 70 календарних днів перед пологами та 56 днів – після пологів. Відпустка після пологів може бути подовжена до 70 днів, у зв’язку із ускладненнями пологів або народженням двох і більше дітей.

Відповідь:

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Відповідь:

Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).

Правом на таку відпустку слід скористатися не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

Відповідь:

Одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Відповідь:

Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам:

1) чоловіку, дружина якого народила дитину;

2) батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

3) бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Відпустка при народженні дитини надається лише одній особі (із вказаних вище).

Відповідь:

До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами роботодавець зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.

Відповідь:

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

Задати питанняНАШІ ПАРТНЕРИ

 

Висловлюємо щиру подяку за фінансову та організаційну підтримку діяльності нашої організації