Відповідь:

Насамперед кожна людина має право на працю. У Вас як у працівника також є такі права: право вибору місця роботи, роду занять; право на отримання заробітної плати на рівні не нижче мінімальної; право на відпочинок; право на здорові і безпечні умови праці; право на об'єднання в професійні спілки; право на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів); право на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування, у тому числі право на матеріальну допомогу в разі безробіття; право на звернення до суду за захистом своїх трудових прав та інші.

Відповідь:

Кожен працівник зобов’язаний: додержуватися дисципліни праці; бережно ставитися до майна роботодавця, виконувати трудові завдання, визначені договором;  працювати чесно, сумлінно, підвищувати кваліфікацію та продуктивність праці. Трудовим договором можуть бути передбачені і інші обов’язки працівника.

Відповідь:

Основною гарантією є те, що оплата праці не може бути нижче ніж мінімальна заробітна плата, встановлена законом.

 Мінімальна заробітна плата постійно зростає. Наразі її розмір становить 6000 грн., а з першого грудня 2021 року буде 6500 грн.

Відповідь:

До основних прав роботодавця відносяться: право приймати працівника на роботу; право вести колективні переговори і укладати колективні договори; право заохочувати працівників за сумлінну ефективну працю; право вимагати від працівників виконання ними трудових обов'язків і дбайливого ставлення до майна роботодавця, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; право залучати працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності та інші права.

Відповідь:

До основних обов’язків роботодавця належать: обов’язок створити належні і безпечні умови праці, створити робоче місце, відповідне державним нормативним вимогам охорони праці; обов’язок виплачувати вчасно заробітну плату; обов’язок надати працівнику відпустку та інші.

Задати питанняНАШІ ПАРТНЕРИ

 

Висловлюємо щиру подяку за фінансову та організаційну підтримку діяльності нашої організації